ISEKELASHANSELA NOMPHATHI
Dr Albert van Jaarsveld
Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie Reddy
Ucingo +27 (0) 31 260 2228
Ifeksi +27 (0) 31 262 2192
Email reddyj1@ukzn.ac.za
stephen-mutula IPHINI LIKASEKELA –SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZESINTU (OBAMBILE)
USolwazi Stephen Mutula
Ms Darniel Small
Ucingo +27 (0) 31 260 2874
Ifeksi +27 (0) 31 260 1495/3381
Email smalld@ukzn.ac.za
 Professor-Nana-Poku IPHINI LIKASEKELA-SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: IZIFUNDO ZOMTHETHO KANYE NEZOKUPHATHA
USolwazi Nana Poku
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Thulisile Ntuli
Ucingo +27 (0) 31 260 8059
Ifeksi +27 (0) 31 260 1177
Email dubesi@ukzn.ac.za
 Professor Busi Ncama IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: IZIFUNDO ZEZEMPILO
USolwazi Busisiwe Ncama
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Mhlophe Sithole
Ucingo +27 (0) 31 260 2798
Ifeksi +27 (0) 31 260 7727
Email sitholem1@ukzn.ac.za
IPHINI LIKASEKELA–SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZOLIMO, UBUNJINIYELA KANYE NESAYENSI (OBAMBILE)
USolwazi Albert Modi
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Prem Chetty
Ucingo +27 (0) 33 260 5199
Ifeksi +27 (0) 33 260 5798
Email chettyp3@ukzn.ac.za
  IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA: UCWANINGO
USolwazi Deresh Ramjugernath
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Celeste Manuel
Ucingo +27 (0) 31 260 3270
Ifeksi +27 (0) 31 260 3325
Email manuelc@ukzn.ac.za
IPHINI LIKASEKELA-SHANSELA: UKUFUNDISA KANYE NOKUFUNDA (OBAMBILE)
USolwazi Bala Pillay
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Corlia Ogle
Ucingo +27 (0) 31 260 8231
Ifeksi +27 (0) 31 260 3360
Email ogle@ukzn.ac.za
UMABHALANE OMKHULU
Mnu Simon Mokoena
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Diane Niven
Ucingo +27 (0) 31 260 7971/2206
Ifeksi +27 (0) 31 260 7824
Email registrar@ukzn.ac.za or niven@ukzn.ac.za
UMQONDISI OLAWULAYO: WEZOBUDLELWANE BESIKHUNGO (OBAMBILE)
Ms Normah Zondo
uMsizi-ngqo / uNobhala: Ms Nozipho Khumalo
Ucingo +27 (0) 31 260 7958
Ifeksi +27 (0) 31 260 8739
Email: khumalon9@ukzn.ac.za
 Kishore-Gobardan UMQONDISI OLAWULAYO: EZOKUPHATHWA KWEZINDABA ZABASEBENZI (OBAMBILE)
Mr Kishore Gobardan
Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Tutula Dumalisiwe
Ucingo +27 (0) 31 260 3267
Ifeksi +27 (0) 31 260 3269
Email dumalisiwet@ukzn.ac.za
UMQONDISI OLAWULAYO: IZIAFUNDI
Dkt Mmakgomo Roseline Laka-Mathebula
uMsizi-ngqo / uNobhala Mrs Priscilla Cele
Ucingo +27 (0) 31 260 3572
Ifeksi +27 (0) 31 260 2190
Email celep4@ukzn.ac.za
  UMPHATHIZIMALI OMKHULU
Ms Nontuthuko (Thuthu) Mbhele
uMsizi-ngqo / uNobhala Mrs Shrista Haripersad
Ucingo +27 (0) 31 260 2271
Ifeksi +27 (0) 31 260 2890
Email haripersads1@ukzn.ac.za
UMQONDISI OLAWULAYO: INSTITUTIONAL PLANNING & GOVERNANCE
Dkt Enoch Duma Malaza
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Deborah Mkhwanazi
Ucingo +27 (0) 31 260 7961
Email mkhwanazid3@ukzn.ac.za